Skip to main content

Resesyon Nedir?

Resesyon Nedir? Ekonomik durgunluk, ya da diğer adıyla resesyon; ekonominin üretim, ticaret ve iş gücü piyasasında yaşadığı gerilemeyi tanımlar. Bu durum, bir ekonominin en az altı aylık süre zarfında büyüme hızının azaldığı veya tamamen durduğu zamanlarda belirginleşir. Ekonomideki bu daralma durumu daha ağırlaştığında ise buna depresyon adı verilir. Resesyonlar genellikle çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar arasında finansal krizler, yüksek işsizlik oranları, artan faiz oranları, doğal felaketler veya savaşlar sayılabilir.

Resesyonlar genelde birkaç çeyrek süren düşüş trendleri ile kendini gösterir. Bu dönemlerde işsizlik oranları artabilir, hisse senedi değerleri düşebilir veya tüketici mallarının satışları azalabilir. Bunların sonucunda birçok şirket küçülme yoluna gidebilir ve bütçelerinde kesintilere gitmek zorunda kalabilir. Bu durumlar bir çok ülkenin ekonomik büyümesini yavaşlatabilir veya durdurabilir.

Dünya ekonomisinde önemli etkisi olan ekonomik durgunluklar küresel resesyon olarak isimlendirilir. Resesyonların sebepleri ülkeden ülkeye ve ekonomiden ekonomiye değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle ekonomik durgunlukların nedeni, ekonominin büyümesini sağlayan ana faktörlerde meydana gelen düşüştür.

Resesyon riskine karşı, ülkeler belirli tedbirler alırlar. Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla para politikalarını devreye sokarlar. Bu önlemler arasında faiz oranlarının düşürülmesi, hükümet harcamalarının artırılması veya vergilerin azaltılması gibi çeşitli stratejiler bulunabilir.

Sonuç itibariyle resesyon; ekonomik aktivitelerin gerilediği, işsizliğin yükseldiği ve genel anlamda ekonominin yavaşlama sürecine girdiği bir dönemi tanımlar. Resesyon genellikle ekonomik büyüme hızının azalması veya durması ile sonlanır. Resesyon süreci, hanehalklarının ve işletmelerin harcamalarını kısma eğiliminde oldukları bir dönem olduğu için yatırımlar da genellikle geriler. Bu durum ekonomiyi daha da olumsuz yönde etkileyebilir ve toparlanma sürecini zorlaştırabilir. Ancak doğru ekonomi politikalarıyla resesyondan çıkış sağlanabilir ve ekonomik büyüme yeniden canlandırılabilir.Özellikle hükümetlerin uygulayabileceği genişleyici maliye politikaları, ekonomiyi canlandırma ve işsizliği azaltma konusunda önemli bir rol oynar.

Ayrıca merkez bankalarının para politikaları da resesyon dönemlerinde kilit bir öneme sahiptir; faiz oranlarını düşürmek suretiyle yatırımları teşvik ederler. Ancak unutulmamalıdır ki, resesyonun etkilerini tamamen ortadan kaldırma ve ekonomiyi eski haline getirme süreci zaman alır ve sabır gerektirir. Bu süre zarfında tüketici ve yatırımcı güveninin yeniden kazanılması çok önemlidir. Diğer taraftan, hükümetlerin resesyon dönemlerinde kamu harcamalarını artırarak ekonomiye canlılık kazandırmaları gereklidir. Bu sayede hem işsizlik oranları düşer, hem de ekonominin tekrar büyümeye başlaması sağlanabilir.

Westhan Capital

2021 yılında faaliyete geçen Westhan Capital, alanında uzman kadrosu ve ödüllü ekibiyle aktif hizmet sunmaktadır. Yatırım araçları üzerinde çeşitli stratejileri ve danışmanlığıyla, yatırım hizmeti almak isteyen kişilere destek vermektedir. Westhan Capital, Türkiye ve Uluslararası piyasalarda aktif rol oynamaktadır.