Skip to main content

Stagflasyon Nedir?

Stagflasyon kelimesi, “stagnation” (durgunluk) ve “inflation” (enflasyon) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve ekonomide çelişkili olarak kabul edilen durgunluk ve enflasyonun eş zamanlı yaşandığı bir durumu ifade eder. Normal koşullarda durgun bir ekonomi genellikle düşük enflasyon hatta deflasyon ile karakterize edilirken, yüksek enflasyon genellikle canlı bir ekonomi ile birlikte görülür. Ancak, stagflasyon durumunda ekonomi aynı anda yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon yaşar.

Stagflasyonun etkileri genellikle yıkıcıdır çünkü ekonomi politikası çoğunlukla enflasyonu kontrol altına almayı veya ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlar, bu yüzden iki sorun aynı anda meydana geldiğinde politikacılar için zorluk oluşturur. Yüksek enflasyon, ekonominin satın alma gücünü azaltır ve ekonomiye zarar verebilir (özellikle yüksek enflasyon oranları beklenenden daha hızlı bir şekilde arttığında). Bu durumda, tüketiciler ve işletmeler belirsizlik nedeniyle harcamalarını azaltabilirler. Aynı zamanda durgun bir ekonomi işsizlik oranlarını yükseltir ve genel ekonomik büyümeyi engeller.

Stagflasyonun en bilinen örneği, 1970’lerin başında Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen petrol krizi sonrasında yaşanmıştır. Bu dönemde ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ekonomiye genel bir maliyet artışı olarak yansımış ve hem işsizliği artırmış hem de enflasyonu yükseltmiştir.

Westhan Capital

2021 yılında faaliyete geçen Westhan Capital, alanında uzman kadrosu ve ödüllü ekibiyle aktif hizmet sunmaktadır. Yatırım araçları üzerinde çeşitli stratejileri ve danışmanlığıyla, yatırım hizmeti almak isteyen kişilere destek vermektedir. Westhan Capital, Türkiye ve Uluslararası piyasalarda aktif rol oynamaktadır.