Skip to main content

Cari Açık Nedir?

Cari açık, bir ülkenin dış ticaretinde ithalatının ihracatına oranla daha yüksek olması durumunu ifade eder. Bu durum genellikle ülkenin net dış borç miktarını artırır.

Cari açık ayrıca cari işlemler dengesi veya ödemeler dengesi olarak da bilinir ve genellikle bir ülkenin ticari dış ilişkilerinin bir ölçüsüdür. Cari işlemler dengesi, bir ülkenin net ticaret gelirlerini, net faktör gelirlerini (faizler ve karlar) ve net transfer ödemelerini içerir. Bu üç unsurun toplamı negatifse ülke cari işlemler dengesinde açık verir.

Bir ülkenin cari açığı varsa bu her zaman kötü bir duruma işaret değildir. Cari açığın ne kadar büyük olduğu ve ne kadar süre boyunca sürdüğü önemlidir. Kısa vadeli veya küçük cari açıklar genellikle büyük bir endişe kaynağı değildir, özellikle de yatırımları finanse etmek için dış kaynaklara ihtiyaç duyuluyorsa. Ancak, cari açığın sürekli olarak büyük veya artan olması genellikle yüksek dış borç seviyeleri ve döviz kuru dalgalanmaları gibi riskleri beraberinde getirir ve bu da ekonomiyi daha savunmasız hale getirerek çoğu zaman dikkatli politika uygulamaları ve yapısal reformlar yaparak önlem alınmasını gerektirir.

Cari Açığı Kapatmak için Neler Yapılabilir?

  • İhracatın Artırılması: Ülkenin cari açığını kapatmanın en doğrudan yolu, daha fazla mal ve hizmet ihraç etmektir. Bu yöntem ülkenin ihracatını destekleyen politikalar uygulayarak gerçekleştirilebilir. Bu politikalar arasında ihracatı teşvik eden vergi indirimleri, yerel üreticilerin yurtdışında daha rekabetçi olmalarını sağlama ve ihracatçılara ucuz kredi imkanları bulunur.
  • İthalatın Azaltılması: Bir diğer strateji ithalatı azaltmaktır. Bu yöntem gümrük tarifeleri, kotalar ve diğer ticaret kısıtlamaları yoluyla gerçekleştirilebilir. Ancak bu tür politikalar genellikle diğer ülkelerin misilleme yapmasına neden olabilir ve sonucunda ticaret savaşlarına yol açabilir.
  • Tasarrufların Artırılması: Bir ülkenin tasarrufları artırması, cari açığını kapatmanın bir başka yoludur. Daha fazla tasarruf, daha az dış borç anlamına gelir ve bu da cari açığı kapatmaya yardımcı olabilir.
  • Yabancı Yatırımın Teşvik Edilmesi: Yabancı yatırımların teşvik edilmesi, cari açığı finanse etmeye ve azaltmaya yardımcı olabilir. Yabancı yatırımlar, yerel ekonomiye sermaye sağlar ve bu da cari açığı finanse etmeye yardımcı olur.
Westhan Capital

2021 yılında faaliyete geçen Westhan Capital, alanında uzman kadrosu ve ödüllü ekibiyle aktif hizmet sunmaktadır. Yatırım araçları üzerinde çeşitli stratejileri ve danışmanlığıyla, yatırım hizmeti almak isteyen kişilere destek vermektedir. Westhan Capital, Türkiye ve Uluslararası piyasalarda aktif rol oynamaktadır.