Skip to main content
Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin hükümetçe alınan kararla değer kaybettirilmesi anlamına gelir. Bu değer kaybı genellikle, ülkenin para birimi ile diğer ülkelerin para birimleri arasındaki değişim oranlarının düşürülmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlem, ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerinin düşürülmesine neden olur ve bu da ülkenin ihracatının artarken ithalatının azalmasını sağlar.

Devalüasyonun nedenleri arasında ekonomik dengesizlikler, yüksek enflasyon oranları, düşük ekonomik büyüme, yüksek işsizlik oranları ve dış borç yükü gibi faktörler yer alabilir.

Devalüasyonun en önemli sonuçlarından biri, ihracatın artmasıdır. Düşük bir para birimi değeri ülkenin ihraç ettiği mallarının fiyatını düşürür ve böylece diğer ülkelerdeki tüketicilerin bu malları satın alma eğilimlerini artırır. Bu da ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunur.

Ancak her ne kadar olumlu bir para politikası aracı gibi görünse de devalüasyonun dezavantajları da vardır. Örneğin, yüksek ithalat maliyetleri ülke içindeki enflasyonu artırabilir. Ayrıca, yabancı yatırımcıların güvenini kaybetme riski de vardır çünkü bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi, yatırımcıların yatırımlarının değerini azaltabilir.

Sonuç olarak devalüasyon, bir ülkenin para birimi değerinin düşürülmesidir ve ekonomik dengesizliklerin çözümü için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak devalüasyonun olumsuz yanları da vardır ve uluslararası ticarette de sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, devalüasyonun bir ülkenin ekonomisindeki etkilerini dikkatle değerlendirmek önemlidir.

Devalüasyon Örnekleri Nelerdir?

Örneğin; Mısır, ABD dolarının kara borsaya düşmesinden dolayı kur açısından ciddi baskı yaşamıştı. Kara borsanın yükselmesi, Mısır’ın yurt içi üretimini ve yatırımlarını ciddi sekteye uğratmıştı. Bu sebeple Mısır, Mart 2016 yılında Amerikan doları karşısında kendi para birimini %14 devalüe etti.

Devalüasyonun ardından Mısır borsası çok ciddi yükselişler gösterdi ancak bunun karşısında kara borsa piyasası Mısır merkez bankasını daha fazla önlem almak zorunda bıraktı. 12 Haziran 2016’da Mısır bankası bir kez daha devalüasyon yaparak Mısır Pound’unun değerini Amerikan Doları karşısında düşürdü.

Devalüasyon konusunda diğer bir örnek ise Çin’in uyguladığı politikadır. 2015 yılında kredi piyasası ve ekonomik daralma ile ciddi problemler yaşayan Çin, yerel para birimi olan Reminbi’yi devalüe etti. ABD, yıl içerisinde bu devalüasyon hareketini birkaç defa tekrarlayan Çin’i, küresel ticaret üzerinde para politikası araçları ile müdahale ettiği için uyarmıştı. Ülkelerin para birimlerini devalüe etmek suretiyle, küresel ticarette avantaj sağlamaya çalışması, ihracatta avantajlı hale gelmesi kur savaşlarının ana nedeni olarak görülmektedir.