Skip to main content

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nedir?

Ekonominin durumu konusunda bilgi sahibi olmak hem iş dünyası için hem de bireyler için önemlidir. Enflasyon, ekonomik sağlığın en önemli göstergelerinden biridir ve genellikle Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülür. Bu iki gösterge, ekonominin genel fiyat seviyelerini ve bu seviyelerin zaman içinde nasıl değiştiğini ölçer.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bir ülkenin ekonomisindeki üretim maliyetlerini gösterir. Bu endeks, malların ve hizmetlerin üreticiler tarafından ilk satış fiyatlarındaki değişiklikleri ölçer. Dolayısıyla, ÜFE genellikle üretim sürecindeki maliyet artışlarının veya azalışlarının bir göstergesi olarak kullanılır.

ÜFE Kapsamındaki Sektörler

Gayrisafi milli hasıla (GSMH) içinde yer alan iktisadi faaliyet kollarında:

  • Tarım
  • Avcılık
  • Ormancılık
  • Balıkçılık

Sanayide:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı
  • İmalat sanayi
  • Elektrik, gaz ve su sektörleri
ÜFE Kapsamı Dışındaki Sektörler

ÜFE’de kapsanan beş ana sektör dışında kalan ticaret ve hizmet faaliyetlerinde yer alan sektörler endekste kapsanmamaktadır. Bunlar, inşaat, toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, ulaştırma, depolama, haberleşme, mali aracı kuruluşların faaliyetleri, eğitim, sağlık işleri ve sosyal hizmetler gibi sektörlerdir.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), tüketicinin karşılaştığı nihai maliyetleri temsil eder. Bu endeks, bir sepete dahil edilen belirli mallar ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçer. TÜFE, enflasyonun en yaygın ölçüsüdür ve genellikle tüketicinin yaşam maliyetindeki değişiklikleri takip etmek için kullanılır.